Правила та умови

Умови угоди між Інтернет-магазином pp.cn.ua та користувачем послуг Інтернет-магазину – покупцем.

Будь ласка, уважно прочитайте цю угоду перед тим, як скористатися послугами Інтернет-магазину pp.cn.ua

Справжній текст є Угодою між Інтернет-магазином pp.cn.ua по території України, що іменується надалі «Інтернет-магазин», та користувачем послуг Інтернет-магазину, іменованим надалі «Покупець». Ця Угода визначає умови придбання товарів на сайті Інтернет-магазину pp.cn.ua, надалі — «Сайт».

Основні положення.

1.1. Ця Угода укладається між Покупцем та Інтернет-магазином у момент оформлення замовлення.

1.2. Інформація, розміщена на сайті Інтернет-магазину, містить умови пропозиції купівлі товару та є публічною офертою, статус якої закріплений ст.633 Цивільного кодексу України (ДКУ). Акцептом є факт оформлення замовлення на запропонований товар.

1.3. При оформленні замовлення Покупець погоджується з умовами, обумовленими цією Угодою, шляхом проставлення позначки у графі «Я прочитав Правила та умови та згоден з ними» при оформленні замовлення.

1.4 Ці умови можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без попередження Користувача/Покупця. Нова редакція Умов набирає чинності з моменту її опублікування на Сайті, якщо не буде передбачено інше. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів та сервісів Сайту.

1.5. Угода користувача (далі – Угода) набирає чинності з моменту відправки Покупцю Продавцем електронного підтвердження прийняття Замовлення при оформленні Покупцем Замовлення, а також з моменту прийняття від Покупця Замовлення телефоном.

Предмет угоди.

2.1. Предметом Угоди є надання можливості Користувачеві придбати Товари, представлені в каталозі Інтернет-магазину за адресою https://pp.cn.ua.

2.2. Ця Угода поширюється на всі види Товарів та послуг, представлених на Сайті, доки такі пропозиції з описом є в каталозі Інтернет-магазину.

Інформація про товари.

3.1. На прохання Покупця менеджер Інтернет-магазину зобов’язаний надати (телефоном або за допомогою електронної пошти) додаткову інформацію, необхідну та достатню, з погляду Покупця, для прийняття ним рішення про купівлю товару.

3.2. Вказана на сайті ціна товару може бути змінена Інтернет-магазином в односторонньому порядку.

3.3. У разі зміни ціни товару, замовленого Покупцем, менеджер Інтернет-магазину при першій нагоді інформує про це Покупця (телефоном або електронною поштою) для отримання підтвердження або коригування замовлення.

Порядок придбання товару.

4.1. Покупець інтернет-магазину має право оформити замовлення на будь-який товар, який представлений на Сайті Інтернет-магазину. Замовлення може бути оформлене Покупцем наступними способами: зроблено за телефоном або оформлено самостійно на Сайті.

4.2. Супроводжуючі Товар фотографії є простими ілюстраціями щодо нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Різниця у відтінках товару та фотографії на сайті не є ознакою не якісності товару. На різницю у відтінках можуть вплинути установки моніторів, закладені виробниками техніки. Супровідні Товар опису/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Покупець повинен звернутися до Служби підтримки клієнтів.

4.3. Покупець несе повну відповідальність за надання невірних відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.

4.4. Після оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається повна інформація про зроблене Замовлення, шляхом направлення електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації, або за телефоном.

4.5. У день передачі Замовлення до Служби доставки Покупцеві надають інформацію про номер транспортної декларації або накладну, за якою було надіслано Замовлення. Ця інформація буде надана за допомогою електронної пошти або під час дзвінка Покупцю. Дата передачі Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку у разі наявності об’єктивних, на думку Продавця, причин.

Доставка та передача товару Покупцеві.

5.1. Інтернет-магазин здійснює доставку придбаного товару територією України.

5.2. Товар доставляється транспортними компаніями. Способи, а також приблизні терміни доставки Товарів наведено на сторінці Сайту «Доставка».

5.3. Затримки в доставці можливі через непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.

5.4. При доставці Замовлення вручається Покупцю або третій особі, зазначеній у Замовленні як одержувач (далі Покупець та третя особа іменуються «Одержувач»). У разі неможливості отримання Замовлення, зазначеними вище особами, Замовлення може бути вручено особі, яка може надати відомості про Замовлення (номер декларації, накладної та/або ПІБ Одержувача), а також сплатити вартість доставки особі, яка здійснює доставку Замовлення.

5.5. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Замовлення та проставлення Одержувачем Замовлення підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.

5.6. Вартість доставки кожного Замовлення розраховується індивідуально, виходячи з ваги Товару, регіону та способу доставки. Доставка оплачується Одержувачем / Замовником у момент отримання товару за тарифами транспортних компаній.

5.7. Обов’язок Продавця передати товар Покупцю вважається виконаним у момент отримання Покупцем відправлення, як цей момент визначається відповідно до чинних правил поштового зв’язку. Порядок доставки та розкриття Відправлень, що містять товар, визначається чинними правилами поштового зв’язку.

5.8. Користувач розуміє та погоджується з тим, що: здійснення доставки — окрема послуга, яка не є невід’ємною частиною Товару, що купується Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Одержувачем Товару та здійснення платежу за доставку. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати доставки, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» та гарантійних зобов’язань Продавця. У зв’язку з цим придбання Товару з доставкою не дає Покупцю право вимоги доставки придбаного Товару з метою гарантійного обслуговування або заміни, не дає змоги здійснювати гарантійне обслуговування або заміну Товару за допомогою виїзду до Покупця та не має на увазі можливість повернення вартості доставки Товару у випадках, коли Покупець має право на повернення грошей за Товар як такий відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Оплата замовлення.

6.1. Замовлення, зроблене в Інтернет-магазині, оплачується Покупцем у розмірі 100% передоплати або готівкою при отриманні.

6.2. Ціна товару вказується у гривнях. Сума замовлення складається із вартості замовлених товарів.

6.3. Ціна товару вказується на сайті. У разі неправильної вказівки ціни замовленого Покупцем Товару Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення за виправленою ціною.

6.4. Ціна товару на сайті може бути змінена продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар не підлягає зміні.

6.5. Продавець має право надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування вказані на Сайті та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

Відповідальність.

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.

7.2. Продавець не несе відповідальності, не може виступати як відповідач у суді і не відшкодовує збитки, які виникли у Покупця через дії або бездіяльність третіх осіб.

Додаткові умови.

8.1. Продавець має право поступатися або будь-яким іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

8.2. Інтернет-магазин та сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні через проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без нього.

8.3. Ця Угода повинна розглядатися у тому вигляді, як вона опублікована на Сайті, та повинна застосовуватись та тлумачитися відповідно до чинного законодавства України.

8.4. У разі виникнення запитань та претензій з боку Користувача/Покупця він повинен звернутися до Продавця за телефоном або в інший доступний спосіб. Усі суперечки сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів, при не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність інших положень.

Термін дії цього договору.

9.1. Цей договір набирає чинності з дня оплати замовлення та діє до виконання всіх умов договору.